Matrassen

Matrassen

Eind november zijn alle matrassen uitgedeeld! De flame ‘gezinnen’ hebben meestal een gezamenlijke slaapplaats zonder matras. Ze zijn dan ook zeer blij en dankbaar met hun nieuwe matras. Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat dit mogelijk was, heel erg bedankt.

Examenleerlingen

Examenleerlingen

Het leerjaar in Kenia loopt gelijk met het kalenderjaar. Er zijn dus weer leerlingen die examens hebben gedaan. Een spannende tijd. Hoeveel punten hebben we gescoord en welke vervolgopleidingen zijn dan allemaal mogelijk? Een paar leerlingen hebben op het moment van schrijven hun uitslag binnen.

Op de foto’s zijn de leerlingen te zien op de zgn. ‘prayersday’. Een feestelijke dag voordat de examens beginnen.

Boeken uitgedeeld

Boeken uitgedeeld

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de Flame Foundation. Voor goed onderwijs hebben de kinderen boeken nodig. Tot nu toe hadden we dat in de Flame Foundation niet structureel geregeld. Het initiatief lag bij de gezinnen zelf. Hierdoor hadden veel kinderen een boek, maar anderen deelden een boek met zijn 2en of 3en, en het gebeurde ook wel eens dat kinderen naar huis gestuurd werden omdat ze geen boek hadden.

Dankzij onze sponsoren en acties/giften hebben we schoolboeken zelf aangeschaft voor 63 kinderen op de Primary school. Ze krijgen ze in bruikleen en moeten ze aan het eind van het jaar weer inleveren, zodat ze volgend jaar weer door iemand anders gebruikt kunnen worden. Hopelijk hebben veel kinderen ‘plezier’ van de boeken.

Cookers

Cookers

traditioneel vuur

In ons land worden al weer een tijdje nieuwe woningen gebouwd zonder gasaansluiting en is men gewend geraakt om niet meer op een gasfornuis te koken maar op elektrisch of inductie. Een andere manier van koken die soms wat gewenning vraagt. Ook in Kenia zal binnenkort in een aantal huishoudens anders worden gekookt.
Traditioneel wordt in Kenia en andere delen van Afrika gekookt op een vuurtje dat wordt gemaakt tussen drie grote keien. Op die keien wordt een pan geplaatst, vaak met ugali, en tussen de stenen door worden takken gestoken om het vuur brandend te houden. Niet alleen gaat veel energie verloren op deze manier, maar ook komt er veel schadelijke rook vrij.

Samen met stichting Mago en met financiële steun van het Puttense LCO zijn we een project gestart om de huidige manier van koken te vervangen met een zogenaamde smokeless cooker. In de vorm van houtsnippers verbrandt de cooker een fractie van het hout dat normaal wordt verstookt . Het vuurtje wordt aangewakkerd door een ventilator die vanuit een kleine accu wordt gevoed, waarbij de accu op zijn beurt weer gevoed door een zonnepaneeltje. In deze link zie je één van de eerste smokeless cookers met in de achtergrond een traditioneel vuur.

Cooker

De gebruikte technieken zijn allemaal lokaal voorhanden en vormen voor de studenten van de Mago Youth Polytechnic, die de cookers fabriceren, een uitgelezen praktijkervaring.

De productie van de smokeless cookers is reeds gestart en we hopen binnenkort de eerst batch uit te kunnen leveren. Voor het gebruik zullen de familieleden eerst een duidelijke instructie krijgen zodat de cookers optimaal worden benut. Het is mooi om te zien dat drie Puttense organisaties en twee Keniaanse de handen in één slaan om dit project tot een succes te maken en we zijn alle betrokken partijen dan ook zeer dankbaar voor dit mooie initiatief!

leraar in spé

leraar in spé

Sponsorkind Bonface is begonnen aan zijn lerarenopleiding en volgt praktijklessen op een basisschool. Onze eerste leraar in spé en we zijn als stichting erg trots op hem!

De foto is gemaakt op zijn stageschool

Uitleg rapporten

Uitleg rapporten

Deze informatie is voor sponsoren van een kind.

Aan het begin van de sponsoring, ontvangt u een een brief met een korte uitleg over de rapporten. Omdat we ons voor kunnen stellen dat u die brief niet meer heeft, maar we hier ook wel eens vagen over gehad hebben, plaatsen we deze info hier nog een keer:

Het schooljaar waarin een basisschool leerling zit wordt aangeduid met standard (afgekort: std). De klassen lopen van 1 t/m 8. Voorafgaand aan het basisonderwijs zijn 2 kleuterklassen (nursery). Het voortgezet middelbaar onderwijs hanteert de benaming form. Dit oplopend van form 1 t/m form 4.

I term, II term en III term zijn de schooltermijnen waarmee in Kenia wordt gewerkt. Een termijn bestaat uit 3 maanden school en wordt afgesloten met 1 maand vakantie. Oudere kinderen krijgen vaak tijdens deze vakantie ook nog les, maar dan in mindere mate.

De opmerkingen die een docent plaatst bij de rapporten kunnen soms een beetje ‘kort door de bocht’ zijn, maar dienen enkel om het kind te motiveren.

Iets anders dat voor u waarschijnlijk opmerkelijk is, is de positie van de leerling ten opzichte van de overige leerlingen uit zijn/haar klas. Iets dat gebruikt wordt om competitie binnen de klas te bevorderen.

De rapporten zijn per school verschillend. Dit zijn dus wat algemene opmerkingen, ter verduidelijking. Wij hopen dat het u daarmee lukt om de rapporten (beter) te begrijpen.

Succesvolle operatie

Succesvolle operatie

In december heeft Anita, een van onze sponsorkinderen, een ingrijpende operatie ondergaan. Anita had een aangeboren hartafwijking waardoor haar hartklep niet goed werkte. Na een lange tijd van onderzoeken is er besloten dat ze hier aan geopereerd zou worden in een ziekenhuis in Eldoret. De operatie vond plaats op 11 december en duurde maar liefst 8 uur. We zijn erg blij om te kunnen melden dat de operatie heel geslaagd is verlopen. Na 4 dagen kon Anita al naar huis en ze herstelt voorspoedig!

Computercursus

Computercursus

In Kenya zit er een lange tijd tussen examen doen en starten op het vervolgonderwijs. Welk vervolgonderwijs mogelijk is hangt af van het aantal punten dat er is behaald. Concrete plannen maken, zoals toelating, huisvesting (indien nodig) e.d. kan pas vanaf dat moment. Dit blijkt structureel lang te duren.

We hebben besloten om de leerlingen in die periode de computercursus van Mago Polytechnic te laten volgen.

Privacywet

Privacywet

Met ingang van 25 mei dit jaar is er een nieuwe wet van kracht in Europa, die ook invloed heeft op onze stichting. Dit betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in de volksmond ook wel de privacy wet genoemd. Deze wet ziet toe op de verwerking van alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, oftewel persoonsgegevens. Denk hierbij aan adresgegevens, maar ook telefoon en bankrekeningnummers.

Deze wet bepaalt dat alle persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden met een vooraf bepaald doel. Daarbij mogen deze gegevens slechts voor een beperkte duur opgeslagen worden en dient men hier op een veilige manier mee om te gaan.

Als Flame Foundation hebben wij ons ook te houden aan deze nieuwe wet. Wij hebben een  privacy statement opgesteld waarin wij beschrijven hoe we dat als stichting doen.In de footer van onze website vindt een link naar ons privacy statement.

Projecten

Projecten

Sinds de oprichting van de Flame Foundation begin 2008 zijn we gebleven bij onze 3 pijlers van ondersteuning van kansarme kinderen in Kenia: onderwijs, medische zorg en voorlichting. Deze lange termijn ondersteuning van de Flame kinderen blijkt nog steeds de meest passende vorm en passen we dan ook nog steeds toe. Echter soms komt er iets op ons pad wat vraagt om een eenmalige en vaak grotere aanpak. Dit vatten we dan in een project, die we vanuit de Flame Foundation al meerdere malen hebben uitgevoerd in verschillende vormen en omvang.

Zo waren Anne en Steven in 2010 in Kenia en liepen tijdens huisbezoeken tegen schrijnende situaties. Slaapkamertjes werden gedeeld door meerdere kinderen die vaak naast elkaar sliepen op één matras. Geen bed, maar een matras op de grond. De lichamen op het matras, de benen op de grond. Geen deken, maar een oud vod. Samen met ons team in Kenia en sponsoren in Nederland hebben we later voor alle gezinnen in het Flame programma een nieuw matras en een deken gekocht zodat de situatie iets kon verbeteren. Bij een vergelijkbaar project zijn er lampen beschikbaar gesteld die wordt opgeladen met een klein ingebouwd zonnepaneeltje waarna ‘s avonds een kamer kan worden verlicht en worden gestudeerd. Dit ter vervanging van de ongezonde olielampjes die praktisch geen licht geven.

Meestal zijn deze projecten voor alle kinderen en gezinnen in onze stichting, maar soms ook individueel. We hebben nu twee keer een situatie gezien die zodanig schrijnend was dat we specifiek voor die situatie een project hebben opgestart. In deze gevallen ging het om een huis waarvan de staat zodanig slecht was dat verdere ondersteuning op het vlak van onderwijs of voorlichting niet effectief was. Hoe kun je bezig zijn met school als het dak boven je hoofd lekt of dreigt in te storten. Een uitzonderlijk project, maar we zijn heel blij dat we iets hebben kunnen betekenen voor deze gezinnen in de vorm van een nieuwe woning. Typisch Afrikaanse bouwstijl, dus met lokale middelen te onderhouden.

Voor ons als bestuur is het vaak een uitdaging om op afstand deze projecten uit te voeren, maar samen met ons enthousiaste team in de Kenia lukt het keer op keer om er een succes van te maken. We hopen dan ook in de toekomst nog veel mooie projecten te mogen doen.