Boeken uitgedeeld

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de Flame Foundation. Voor goed onderwijs hebben de kinderen boeken nodig. Tot nu toe hadden we dat in de Flame Foundation niet structureel geregeld. Het initiatief lag bij de gezinnen zelf. Hierdoor hadden veel kinderen een boek, maar anderen deelden een boek met zijn 2en of 3en, en het gebeurde ook wel eens dat kinderen naar huis gestuurd werden omdat ze geen boek hadden.

Dankzij onze sponsoren en acties/giften hebben we schoolboeken zelf aangeschaft voor 63 kinderen op de Primary school. Ze krijgen ze in bruikleen en moeten ze aan het eind van het jaar weer inleveren, zodat ze volgend jaar weer door iemand anders gebruikt kunnen worden. Hopelijk hebben veel kinderen ‘plezier’ van de boeken.