Flame Foundation

“Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn”Logo_with_text

Kwetsbare kinderen: kinderen die geen gebruik kunnen maken van het basisrecht op onderwijs en gezondheidszorg omdat ze bijvoorbeeld wees zijn of gehandicapt en onder de armoedegrens leven. In Kenia worden deze kinderen vaak verwaarloosd.

De Flame Foundation vindt deze kinderen waardevol en wil hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit willen we doen door onderwijs en gezondheidszorg ook voor hen bereikbaar te maken. Zo kunnen zij een hoopvolle toekomst tegemoet zien waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen en een steentje bijdragen aan de maatschappij.

Wat doen wij

We ondersteunen de kinderen op de volgende gebieden:

 • Onderwijs
  Het basisonderwijs in Kenia is gratis, maar schooluniformen en examens niet. De Flame Foundation wil daar helpen waar deze zaken kinderen ervan weerhouden om naar school te gaan.
  Het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen onbetaalbaar. De Flame Foundation helpt het schoolgeld te betalen, zodat de kinderen uiteindelijk terecht komen in het beroep waarbinnen ze hun talenten kunnen gebruiken.
 • Gezondheid
  De Flame Foundation vergoedt medische kosten van zieke kinderen. Alle kinderen krijgen regelmatig een medische controle, een HIV/AIDS test is daar onderdeel van.
 • Voorlichting
  De Flame Foundation organiseert workshops voor de kinderen en hun (pleeg)gezinnen over verschillende onderwerpen zoals het doorbreken van taboes rondom AIDS, seksualiteit en emancipatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk de hulp ingeroepen van lokale organisaties.

Wie zijn wij

Flame Kenia
Flame Nederland
Flame Kenia

Flame Kenia

Het gezicht van de Flame Foundation in Kenia zijn Sally Atsiaya en Ruth Mideva. Sally en Ruth zijn 2 Keniaanse vrouwen die zich beiden inzetten voor een beter Kenia zonder onderscheid naar sekse, stam of religie. Ze zijn samen in Kenia verantwoordelijk voor alle dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast hebben ze een hechte band met veel van de flame kinderen, die ze af en toe op school en thuis bezoeken.

Flame Nederland

Flame Nederland

Het Nederlandse bestuur bestaat uit een vriendengroep die allen een kortere of langere periode in Kenia geleefd en gewerkt hebben. Terug in Nederland willen wij het werk voor de kwetsbare kinderen in Kenia blijven ondersteunen.

Anne Bos – van Leeuwen – Voorzitter
Gerco Morren – penningmeester
Steven Bos – algemeen bestuurslid
Marco Beukema – algemeen bestuurslid
Bert en Hester Enserink – algemeen bestuurslid
Tirza Benschop – algemeen bestuurslid

De Flame Foundation is een stichting met een christelijke identiteit. Wij willen de liefde van God doorgeven door onze medemens te helpen.

Waar

De kinderen die wij ondersteunen wonen in of rondom het dorpje Butiti in West Kenia (tussen Chavakali en Kaimosi).

Butiti ligt in één van de meest dichtbevolkte plattelandsgebieden ter wereld. De meeste mensen leven van zelfvoorzienende landbouw. Wanneer ze wat oogst over hebben verkopen zij dit op de markt. Een andere bron van inkomsten is een kleine onderneming, zoals een kiosk waar levensmiddelen worden verkocht.

Het gebied kent een groot aantal problemen die niet los van elkaar gezien kunnen worden. De armoede onder de bevolking is groot. Men kent problemen als overbevolking, uitputting van de grond, ondervoeding, snelle verspreiding van Aids/HIV, corruptie, analfabetisme en grote werkloosheid. Vaak trekken mensen met een opleiding naar een grote stad, zoals Nairobi, op zoek naar werk.

Wat kunt u doen

U kunt onze werkzaamheden ondersteunen door een financiele bijdrage te leveren. Het geld dat u doneert komt ten goede van de stichting als geheel. Voor slechts €20,- per maand kan een kind een gemiddeld studietraject volgen en medische hulp krijgen.

Sponsor een kindSponsor een bedrag

Welk bedrag wilt u sponsoren*

dhr.mevr.familie

Uw naam*

Voorletters*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

IBAN rekeningnummer*

Uw email*

Telefoonnummer

Evt. opmerkingen / aanvullingen

U ontvangt als sponsor de nieuwsbrief. Wilt u zich later afmelden kan dit altijd met de link onderaan elke nieuwsbrief

Bent u geen sponsor, maar wilt u toch graag de nieuwsbrief ontvangen, meldt u aan.