Flame Foundation viert 10-jarig bestaan!

Eind vorig jaar heeft de Flame Foundation haar 10-jarig jubileum uitgebreid gevierd. Zaterdagmiddag 25 november waren meer dan 65 sponsoren en belangstellenden samengekomen om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal.

Na een warm welkom werd allereerst teruggeblikt op het ontstaan van de Flame Foundation. Mirjam Wildenbeest, oud voorzitter van de Flame Foundation, nam ons 10 jaar terug in de tijd. Vanuit haar vrijwilligerswerk in dit gebied in raakte ze betrokken met het lot van de vele kansarme kinderen in dit gebied. Kinderen die niet naar school konden gaan, ondervoed waren en kinderen met een achterstand. Met de drive om voor deze kinderen wat te willen betekenen zijn de eerst voorzichtige stappen gezet voor het oprichten van de stichting. Al gauw raakten meer mensen enthousiast en betrokken. Een stichting werd opgericht en de eerste paar kinderen konden naar school.

Aansluitend deelde Anne Bos, onze huidige voorzitter, meer informatie hoe de stichting nu ondersteuning biedt aan bijna 100-kinderen. Aan de hand van een aantal persoonlijke verhalen werd duidelijk op welke vlakken de Flame Foundation helpt. Zo werd in het verhaal van Milly duidelijk op welke manier de stichting gehandicapte kinderen ondersteunt. Aan de hand van het verhaal van Patrick werd ingegaan op het succes van deze jongen die dankzij de steun ondertussen in het eerste jaar van de universiteit zit. Ook werd ingegaan op welke additionele hulp soms word geboden als dit noodzakelijk blijkt. Bijvoorbeeld met het sponsoren van Muskietennetten of zelfs het plaatsen van een volledig nieuw huis.

Ter afsluiting ging Bert Enserink verder in op de toekomstplannen van de stichting. Er werd ingegaan op de plannen om naast één sponsorkind te kijken naar de mogelijkheden om de ziektekosten voor een heel gezin te faciliteren. Maar ook werd vooruitgeblikt om meer te doen met de digitale communicatiemogelijkheden die voorhanden zijn. In het verlengde hiervan werd er door veel sponsoren al gebruik gemaakt om een persoonlijke video boodschap op te nemen voor zijn of haar sponsorkind. Na de presentatie was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en waren er diverse activiteiten. Kinderen werden opgevangen en geschminkt, er konden kaarten geschreven worden en diverse goede ideeën gedeeld op het brainstorm bord.

Al met al kijken we met het bestuur van de stichting terug op een zeer geslaagd jubileum en zijn we dankbaar voor de vele positieve en enthousiaste reacties op deze middag. Dit motiveert ons in ieder geval enorm om onze tijd en energie te steken in het verder ontwikkelen van de stichting en het helpen van de kinderen.

Bekijk hier nogmaals de presentatie van die dag

P1140475 P1140479

 

 

 

 

 

 

P1140542P1140514