Huis Ruth afgebrand

In maart is het huis van Ruth, onze medewerkster in Kenia, afgebrand. De oorzaak van de brand is onbekend. Ze woont nu bij familie. U ziet hier foto’s van het huis net na de brand. Ze zal een nieuw huis moeten bouwen.

Het bestuur heeft besloten haar persoonlijk te helpen met een gift. Mocht u ook willen helpen, stort uw gift op rek.nr. NL53ABNA0619436271  t.n.v. Flame Foundation, o.v.v. ‘Huis Ruth’

brand ruth (4) brand ruth (3)