Nieuws uit Kenia

Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om God te danken voor wat we tot dusver hebben bereikt. Zonder zijn genade zouden we het nooit redden als een team. Ik wil ook graag de bestuursleden en alle sponsoren bedanken die de Flame-kinderen in hun hart dragen en daarin onvermoeibaar zijn. Moge God jullie overvloedig zegenen.

In ons werk lopen we tegen veel problemen aan waaronder: ziekte, slechte prestaties op school, armoede, zandvlooien, uitvallers, onwetendheid, analfabetisme, etc. Ik licht er een paar uit waar we veel mee te maken hebben.

Ziekte
Iedere dag ziet er anders uit en wordt bepaald door wat er op dat moment speelt en dat maakt het niet makkelijk. Soms worden er veel kinderen tegelijk ziek en ben ik een hele dag kwijt aan de zorg voor hen door naar het ziekenhuis te gaan voor medicatie. Er zijn dagen dat verzorgers hun kinderen alleen naar ons kantoor sturen, zonder begeleiding. Ik ben dan genoodzaakt om er bij hen thuis op aan te dringen dat er voor de kinderen wordt gezorgd of ik breng ze zelf naar het ziekenhuis.
Zoals gezegd geven zandvlooien veel problemen. Sommige kinderen hebben er erg veel last van. Ik maak vervolgens afspraken met hun verzorgers hoe ze behandeld moeten worden. Daar valt ook onder dat ik op zoek ga naar doktoren die de kinderen thuis bezoeken en de gezinnen daar behandelen. Ik probeer dat ook nauwlettend te monitoren.
Prestaties op school
Een grote uitdaging voor mij in de Flame Foundation is het opkrikken van de prestaties van kinderen op school. Veel kinderen presteren onder hun niveau en dus stuur ik aan op vervolgafspraken op school en thuis. Ik praat met verzorgers en leraren op school. Soms zijn dat vruchtbare gesprekken en soms niet. Ik dring er in elk geval op aan dat elke verzorger de school bezoekt na een tentamenperiode en ons op de hoogte houdt van de resultaten. Ik heb er vertrouwen in dat dit betere resultaten op gaat leveren.
Armoede
Het probleem van armoede uit zich bijvoorbeeld in het feit dat kinderen soms dagenlang geen eten krijgen. Om hier iets in te kunnen betekenen, geef ik de verzorgers advies hoe ze de strijd met armoede aan kunnen gaan; bijvoorbeeld door te gaan werken op het land van andere mensen, zich aan te sluiten bij vrouwengroepen waarin ze leren om gewassen te verbouwen die goed tegen droogte kunnen zoals cassave en zoete aardappels en bovenal door het welzijn van hun kinderen voorop te stellen.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de problemen waar we tegenaan lopen… Het is mijn wens dat alle Flame-kinderen hard werken en hun doelen in het leven behalen. Ik vertrouw erop dat dankzij het doorzettingsvermogen en het goede werk van onze sponsoren,  ieder deelnemer van het Flame-programma aan het eind van zijn of haar reis een lach op het gezicht zal hebben.
Lang leve de sponsoren en bestuursleden van de Flame Foundation!
Ruth