Privacywet

Met ingang van 25 mei dit jaar is er een nieuwe wet van kracht in Europa, die ook invloed heeft op onze stichting. Dit betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in de volksmond ook wel de privacy wet genoemd. Deze wet ziet toe op de verwerking van alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, oftewel persoonsgegevens. Denk hierbij aan adresgegevens, maar ook telefoon en bankrekeningnummers.

Deze wet bepaalt dat alle persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden met een vooraf bepaald doel. Daarbij mogen deze gegevens slechts voor een beperkte duur opgeslagen worden en dient men hier op een veilige manier mee om te gaan.

Als Flame Foundation hebben wij ons ook te houden aan deze nieuwe wet. Wij hebben eenĀ  privacy statement opgesteld waarin wij beschrijven hoe we dat als stichting doen.In de footer van onze website vindt een link naar ons privacy statement.