Projecten

Sinds de oprichting van de Flame Foundation begin 2008 zijn we gebleven bij onze 3 pijlers van ondersteuning van kansarme kinderen in Kenia: onderwijs, medische zorg en voorlichting. Deze lange termijn ondersteuning van de Flame kinderen blijkt nog steeds de meest passende vorm en passen we dan ook nog steeds toe. Echter soms komt er iets op ons pad wat vraagt om een eenmalige en vaak grotere aanpak. Dit vatten we dan in een project, die we vanuit de Flame Foundation al meerdere malen hebben uitgevoerd in verschillende vormen en omvang.

Zo waren Anne en Steven in 2010 in Kenia en liepen tijdens huisbezoeken tegen schrijnende situaties. Slaapkamertjes werden gedeeld door meerdere kinderen die vaak naast elkaar sliepen op één matras. Geen bed, maar een matras op de grond. De lichamen op het matras, de benen op de grond. Geen deken, maar een oud vod. Samen met ons team in Kenia en sponsoren in Nederland hebben we later voor alle gezinnen in het Flame programma een nieuw matras en een deken gekocht zodat de situatie iets kon verbeteren. Bij een vergelijkbaar project zijn er lampen beschikbaar gesteld die wordt opgeladen met een klein ingebouwd zonnepaneeltje waarna ’s avonds een kamer kan worden verlicht en worden gestudeerd. Dit ter vervanging van de ongezonde olielampjes die praktisch geen licht geven.

Meestal zijn deze projecten voor alle kinderen en gezinnen in onze stichting, maar soms ook individueel. We hebben nu twee keer een situatie gezien die zodanig schrijnend was dat we specifiek voor die situatie een project hebben opgestart. In deze gevallen ging het om een huis waarvan de staat zodanig slecht was dat verdere ondersteuning op het vlak van onderwijs of voorlichting niet effectief was. Hoe kun je bezig zijn met school als het dak boven je hoofd lekt of dreigt in te storten. Een uitzonderlijk project, maar we zijn heel blij dat we iets hebben kunnen betekenen voor deze gezinnen in de vorm van een nieuwe woning. Typisch Afrikaanse bouwstijl, dus met lokale middelen te onderhouden.

Voor ons als bestuur is het vaak een uitdaging om op afstand deze projecten uit te voeren, maar samen met ons enthousiaste team in de Kenia lukt het keer op keer om er een succes van te maken. We hopen dan ook in de toekomst nog veel mooie projecten te mogen doen.