tweezijdig geven markt

In november waren wij als stichting actief op de tweezijdig geven markt in Ermelo. Tweezijdig geven is een bijzondere markt van zo’n twintig stichtingen uit de omstreken van Ermelo die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. De wereld is groot en op deze markt laten de verschillende stichtingen zien op welke manier zij betrokken zijn met de verschillende goede doelen. Met het verkopen van diverse producten uit Kenia en het vertellen over onze drijfveer kijken we terug op een geslaagde dag. De totale opbrengst bedraagt €232,50 Wij danken de vrijwilligers voor het organiseren van deze jaarlijks terugkerende dag.

Met vriendelijke groet,
Bert Enserink
Flame Foundation