Verandering in beleid pakketjes versturen

Met de komst van een nieuw jaar hebben we een aantal zaken eens kritisch onder de loep genomen en gekeken waar we verbeteringen door kunnen voeren. Dit is voor ons aanleiding geweest om wat veranderingen door te voeren in het versturen van pakketjes naar de sponsorkinderen.

De volgende redenen hebben ervoor gezorgd om ons beleid hierin te veranderen:

-Versturen van pakketjes met de post is in verhouding erg duur en pakketjes komen niet altijd aan;
-Meegeven of meenemen van pakketjes is niet altijd mogelijk waardoor het soms voor langere tijd blijft liggen;
-Met de groei van het aantal kinderen groeit ook het aantal pakketjes, waardoor het lastiger blijkt om de aantallen mee te kunnen geven;
-Veel spullen die in de pakketjes zitten kunnen ook in Kenia gekocht worden waarbij de plaatselijke middenstand ondersteund kan worden;
-Het versturen van goederen die ook in Kenia gekocht kunnen worden is niet duurzaam;
-Persoonlijke brieven en foto’s worden erg gewaardeerd door de kinderen
-Contact tussen sponsorkinderen en sponsoren willen we stimuleren.

Met bovenstaande punten in gedachte hebben we besloten om het voortaan anders aan te pakken.

-We willen het mogelijk maken om via onze website een standaard pakketje te bestellen dat in Kenia samengesteld wordt. Hierbij denken we aan een aantal verschillende thema’s zoals een hygiënepakket/ schoolpakket/ kledingpakket en/of speelgoedpakket ter waarde van verschillende bedragen.Hierover volgt spoedig meer informatie.
-Bij het bestellen van een pakketje is het mogelijk een persoonlijke brief/foto’s per e-mail te versturen die dan bij het pakketje gevoegd wordt.
-Brieven, kaarten en foto’s (zolang het in een envelop past) kunnen nog steeds naar het bekende adres: Jacob Catsstraat 113 3881 XN Putten verstuurd worden. Dit wordt gebundeld en 4x per jaar verstuurd.

We begrijpen dat het zelf samenstellen van een pakketje erg fijn kan zijn om te doen, maar hopen met bovenstaande hetzelfde doel te bereiken. Een leuk cadeautje voor de kinderen en mogelijkheid tot persoonlijk contact.