Cookers

Cookers

traditioneel vuur

In ons land worden al weer een tijdje nieuwe woningen gebouwd zonder gasaansluiting en is men gewend geraakt om niet meer op een gasfornuis te koken maar op elektrisch of inductie. Een andere manier van koken die soms wat gewenning vraagt. Ook in Kenia zal binnenkort in een aantal huishoudens anders worden gekookt.
Traditioneel wordt in Kenia en andere delen van Afrika gekookt op een vuurtje dat wordt gemaakt tussen drie grote keien. Op die keien wordt een pan geplaatst, vaak met ugali, en tussen de stenen door worden takken gestoken om het vuur brandend te houden. Niet alleen gaat veel energie verloren op deze manier, maar ook komt er veel schadelijke rook vrij.

Samen met stichting Mago en met financiële steun van het Puttense LCO zijn we een project gestart om de huidige manier van koken te vervangen met een zogenaamde smokeless cooker. In de vorm van houtsnippers verbrandt de cooker een fractie van het hout dat normaal wordt verstookt . Het vuurtje wordt aangewakkerd door een ventilator die vanuit een kleine accu wordt gevoed, waarbij de accu op zijn beurt weer gevoed door een zonnepaneeltje. In deze link zie je één van de eerste smokeless cookers met in de achtergrond een traditioneel vuur.

Cooker

De gebruikte technieken zijn allemaal lokaal voorhanden en vormen voor de studenten van de Mago Youth Polytechnic, die de cookers fabriceren, een uitgelezen praktijkervaring.

De productie van de smokeless cookers is reeds gestart en we hopen binnenkort de eerst batch uit te kunnen leveren. Voor het gebruik zullen de familieleden eerst een duidelijke instructie krijgen zodat de cookers optimaal worden benut. Het is mooi om te zien dat drie Puttense organisaties en twee Keniaanse de handen in één slaan om dit project tot een succes te maken en we zijn alle betrokken partijen dan ook zeer dankbaar voor dit mooie initiatief!

leraar in spé

leraar in spé

Sponsorkind Bonface is begonnen aan zijn lerarenopleiding en volgt praktijklessen op een basisschool. Onze eerste leraar in spé en we zijn als stichting erg trots op hem!

De foto is gemaakt op zijn stageschool

Uitleg rapporten

Uitleg rapporten

Deze informatie is voor sponsoren van een kind.

Aan het begin van de sponsoring, ontvangt u een een brief met een korte uitleg over de rapporten. Omdat we ons voor kunnen stellen dat u die brief niet meer heeft, maar we hier ook wel eens vagen over gehad hebben, plaatsen we deze info hier nog een keer:

Het schooljaar waarin een basisschool leerling zit wordt aangeduid met standard (afgekort: std). De klassen lopen van 1 t/m 8. Voorafgaand aan het basisonderwijs zijn 2 kleuterklassen (nursery). Het voortgezet middelbaar onderwijs hanteert de benaming form. Dit oplopend van form 1 t/m form 4.

I term, II term en III term zijn de schooltermijnen waarmee in Kenia wordt gewerkt. Een termijn bestaat uit 3 maanden school en wordt afgesloten met 1 maand vakantie. Oudere kinderen krijgen vaak tijdens deze vakantie ook nog les, maar dan in mindere mate.

De opmerkingen die een docent plaatst bij de rapporten kunnen soms een beetje ‘kort door de bocht’ zijn, maar dienen enkel om het kind te motiveren.

Iets anders dat voor u waarschijnlijk opmerkelijk is, is de positie van de leerling ten opzichte van de overige leerlingen uit zijn/haar klas. Iets dat gebruikt wordt om competitie binnen de klas te bevorderen.

De rapporten zijn per school verschillend. Dit zijn dus wat algemene opmerkingen, ter verduidelijking. Wij hopen dat het u daarmee lukt om de rapporten (beter) te begrijpen.

Succesvolle operatie

Succesvolle operatie

In december heeft Anita, een van onze sponsorkinderen, een ingrijpende operatie ondergaan. Anita had een aangeboren hartafwijking waardoor haar hartklep niet goed werkte. Na een lange tijd van onderzoeken is er besloten dat ze hier aan geopereerd zou worden in een ziekenhuis in Eldoret. De operatie vond plaats op 11 december en duurde maar liefst 8 uur. We zijn erg blij om te kunnen melden dat de operatie heel geslaagd is verlopen. Na 4 dagen kon Anita al naar huis en ze herstelt voorspoedig!

Computercursus

Computercursus

In Kenya zit er een lange tijd tussen examen doen en starten op het vervolgonderwijs. Welk vervolgonderwijs mogelijk is hangt af van het aantal punten dat er is behaald. Concrete plannen maken, zoals toelating, huisvesting (indien nodig) e.d. kan pas vanaf dat moment. Dit blijkt structureel lang te duren.

We hebben besloten om de leerlingen in die periode de computercursus van Mago Polytechnic te laten volgen.

Privacywet

Privacywet

Met ingang van 25 mei dit jaar is er een nieuwe wet van kracht in Europa, die ook invloed heeft op onze stichting. Dit betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in de volksmond ook wel de privacy wet genoemd. Deze wet ziet toe op de verwerking van alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, oftewel persoonsgegevens. Denk hierbij aan adresgegevens, maar ook telefoon en bankrekeningnummers.

Deze wet bepaalt dat alle persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden met een vooraf bepaald doel. Daarbij mogen deze gegevens slechts voor een beperkte duur opgeslagen worden en dient men hier op een veilige manier mee om te gaan.

Als Flame Foundation hebben wij ons ook te houden aan deze nieuwe wet. Wij hebben een  privacy statement opgesteld waarin wij beschrijven hoe we dat als stichting doen.In de footer van onze website vindt een link naar ons privacy statement.

Projecten

Projecten

Sinds de oprichting van de Flame Foundation begin 2008 zijn we gebleven bij onze 3 pijlers van ondersteuning van kansarme kinderen in Kenia: onderwijs, medische zorg en voorlichting. Deze lange termijn ondersteuning van de Flame kinderen blijkt nog steeds de meest passende vorm en passen we dan ook nog steeds toe. Echter soms komt er iets op ons pad wat vraagt om een eenmalige en vaak grotere aanpak. Dit vatten we dan in een project, die we vanuit de Flame Foundation al meerdere malen hebben uitgevoerd in verschillende vormen en omvang.

Zo waren Anne en Steven in 2010 in Kenia en liepen tijdens huisbezoeken tegen schrijnende situaties. Slaapkamertjes werden gedeeld door meerdere kinderen die vaak naast elkaar sliepen op één matras. Geen bed, maar een matras op de grond. De lichamen op het matras, de benen op de grond. Geen deken, maar een oud vod. Samen met ons team in Kenia en sponsoren in Nederland hebben we later voor alle gezinnen in het Flame programma een nieuw matras en een deken gekocht zodat de situatie iets kon verbeteren. Bij een vergelijkbaar project zijn er lampen beschikbaar gesteld die wordt opgeladen met een klein ingebouwd zonnepaneeltje waarna ‘s avonds een kamer kan worden verlicht en worden gestudeerd. Dit ter vervanging van de ongezonde olielampjes die praktisch geen licht geven.

Meestal zijn deze projecten voor alle kinderen en gezinnen in onze stichting, maar soms ook individueel. We hebben nu twee keer een situatie gezien die zodanig schrijnend was dat we specifiek voor die situatie een project hebben opgestart. In deze gevallen ging het om een huis waarvan de staat zodanig slecht was dat verdere ondersteuning op het vlak van onderwijs of voorlichting niet effectief was. Hoe kun je bezig zijn met school als het dak boven je hoofd lekt of dreigt in te storten. Een uitzonderlijk project, maar we zijn heel blij dat we iets hebben kunnen betekenen voor deze gezinnen in de vorm van een nieuwe woning. Typisch Afrikaanse bouwstijl, dus met lokale middelen te onderhouden.

Voor ons als bestuur is het vaak een uitdaging om op afstand deze projecten uit te voeren, maar samen met ons enthousiaste team in de Kenia lukt het keer op keer om er een succes van te maken. We hopen dan ook in de toekomst nog veel mooie projecten te mogen doen.

Novembermarkt ‘tweezijdig geven’

Novembermarkt ‘tweezijdig geven’

10 november stonden we weer op de novembermarkt ‘tweezijdig geven’ in de Immanuelkerk in Ermelo. Met verschillende goede doelen stonden we daar om producten te verkopen. Misschien dat het slechte weer in de middag mede oorzaak was dat de opbrengst iets lager was dan vorig jaar maar desondanks was het een geslaagde dag.

Ilse en Norah bedankt voor jullie hulp!

Bezoek Wentzo

Bezoek Wentzo

In de laatste week van maart is een groep van 14 collega’s afgereisd naar Kenia om daar gezamenlijk een aantal projecten uit te voeren. Deze medewerkers, allen werkzaam bij Wentzo Wireless uit Garderen, zijn sinds september 2017 bezig geweest met de voorbereiding voor deze reis en de projecten die men daar wilde gaan doen. Vrijwel niemand was ooit in Kenia of überhaupt Afrika geweest en dan is het best spannend om af te reizen naar de evenaar om daar zij aan zij met een local te bouwen aan een project. Met behoorlijke ambities en een gezonde inzet is in die week veel werk verzet waarbij het succes van de projecten ook toe te schrijven valt aan de fantastische samenwerking tussen de collega’s van Wentzo en de Kenianen. Want zonder die samenwerking waren deze projecten nooit allemaal geslaagd. Al maanden voorafgaand aan de reis was er intensief contact en eenmaal op locatie werd dan ook een vliegende start doorgemaakt.
Voor het Flame kind Brighton Lumanyes is een nieuw huisje gebouwd. Dit gezin woonde in een heel typisch Afrikaans, maar vooral erg klein, huisje. Samen met de vrouwen uit de buurt hebben meerdere Wentzo medewerkers hier samen gebouwd aan een nieuw huis. Ook volgens de traditionele Afrikaanse bouw, maar nu met meerdere ruimtes en een goed dak. Vele collega’s hadden nog nooit gewerkt in de bouw, laat staan een huis “metselen” met klei. Een bijzondere ervaring.
Met de studenten van de Mago Youth Polytechnic is een sportdag georganiseerd die eindigde in een voetbal wedstrijd tussen team Kenia en team Nederland. Uiteindelijk heeft het Keniaanse team met penalty’s het Nederlandse team verslagen, maar dit mocht de pret van deze geslaagde dag niet drukken.
Verschillende collega’s hebben een tweetal workshops gegeven betreft ondernemerschap, er is een nieuw (WiFi) aangelegd op de Mago Youth Polytechnich (www.helpkenia.nl) en hebben een aantal collega’s van de administratieve afdeling van Wentzo Sally en Ruth geholpen bij het verbeteren van hun administratie.
Er is veel werk verzet in zeer beperkte tijd en terugkijkend naar deze geslaagde week is het toch bijzonder om gezamenlijk tot deze mooie resultaten te komen, ondanks de cultuurverschillen en de grote afstand. Een geslaagde reis, met wie weet een vervolg.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_7652Wentzo goes Kenia - bibliotheek

Collecte concert

Collecte concert

Op 2e Paasdag mocht bestuurslid Bert, net terug van een week Kenia, kort vertellen wat wij met de Flame Foundation voor de kinderen in Kenia mogen betekenen. Het EMK (Ermelo’s mannenkoor), Veluwsche Sanghertjes en Viva Voca verzorgden samen een mooie zangdienst. De Flame Foundation heeft een geweldig mooi collecteopbrengst mogen ontvangen. Hartelijk dank!!!

concert